รู้จักมะเร็งเม็ดเลือดขาว

โรคมะเร็งนั้นเกิดจากความผิดปรกติในการแบ่งเซลล์ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย แต่ไม่เพียงอวัยวะหลัก ๆ เท่านั้น แม้กระทั่งเม็ดเลือดขาวซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่าง ก็สามารถเป็นมะเร็งได้เช่นกัน และมะเร็งเม็ดเลือกขาวนี้ก็เป็นมะเร็งอันดับต้น ๆ ที่อันตรายที่สุดในมะเร็งชนิดต่าง ๆ

ด้วยความที่เราตั้งสัมผัสกับเชื้อโรคอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน แถมในตัวของเราทุกคนยังมีเชื้อโรค เชื้อรา ต่าง ๆ นับไม่ถ้วน เม็ดเลือดขาวจึงเป็นส่วนสำคัญของร่างกายที่ทำหน้าที่เป็นปราการในการกำจัดเชื้อโรคจากภายนอก และกดไม่ให้เชื้อโรคที่มีอยู่แล้วในร่างกายปรากฏอาการ ดังนั้นเมื่อเม็ดเลือดขาวมีความผิดปรกติ ร่างกายย่อมจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยนั้นเจ็บป่วยง่ายกว่าคนทั่วไป อ่อนเพลียง่าย ติดเชื้อง่าย มีการบวมและปวดบริเวณต่อมน้ำเหลือง ซึ่งหากทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

มะเร้งเม็ดเลือดขาวนั้นอาจจะไม่ได้แสดงอาการให้ผู้ป่วยได้เห็นชัดในระยะเริ่มแรก แต่ถ้าเรามีอาการข้างต้น ก็ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดหามะเร็ง หากพบแพทย์จะทำการเจาไขสันหลังหรือไขกระดูกเพื่อค้นหามะเร็งเม็ดเลือดต่อไป ส่วนการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวนั้นอาจจะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนยุ่งยาก โดยแพทย์อาจจะทำเคมีบำบัดด้วยการฉีดเข้าเส้นเลือด หรือทำการฉีดเคมีเข้าในกระดูกสันหลัง ส่วนอีกวิธีที่มีความยุ่งยากมากกว่าคือการปลูกถ่ายไขสันหลัง โดยแพทย์จะทำการปลูกถ่ายไขกระดูดสันหลังขึ้นมาแล้วฉีดเข้าไปในกระดูกสันหลังของผู้ป่วย

อย่างไรก็ตามมะเร็งเม็ดเลือดนั้นสามารถที่จะป้องกันได้ด้วยการระมัดระวังไม่ให้ร่างกายของเราสัมผัสกับรังสีต่าง ๆ เช่นคลื่นไมโครเวฟ  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า พลังงานปรมณู ที่มีความเข้มข้นสูง

แม้มะเร็งเม็ดเลือดขาวจะดูห่างไกล แต่ความจริงแล้วมีโอกาสที่จะเกิดได้กับทุกคน ดังนั้นเราจึงควรจะต้องดูแลร่างกายให้แข็งแรงแบบองค์รวม เพื่อให้มีภูมิคุ้มที่พร้อมจะรับมือกับโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

You may also like

Leave a Reply